Bewaking

Bewaking 2017-09-14T13:12:37+00:00

Door de volgende bewakingsapparatuur te combineren kunnen wij zorgen voor een zeer veilige narcose voor uw huisdier:

Pulsoximeter: Meet de hoeveelheid zuurstof in het bloed en geeft de polsfrequentie weer.

ECG: Geeft de hartslag weer. Hier kunnen we de frequentie, het ritme en afwijkende slagen van het hart in de gaten houden.

CO2 meter: Meet de hoeveelheid CO2 die uw huisdier uitademt. Door toediening van narcose-middelen zal de ademhaling trager en minder effectief worden. Door de concentratie CO2 te meten in de uitgeademde lucht kunnen we meten hoe effectief uw huisdier ademt. Indien uit de metingen blijkt dat dat onvoldoende is, zal uw huisdier gedurende de operatie beademd worden.

Temperatuurmeting: Tijdens de narcose zal de lichaamstemperatuur dalen. Bij ons komt uw huisdier op een lekker warm kussen te liggen tijdens de operatie en indien nodig zal  een warmtematje worden gebruikt om op de warmen. Vooral kleine dieren (puppies, alle katten, konijnen en knaagdieren) komen altijd op een warmtematje te liggen.

Bloeddrukmeter: Wij beschikken ook over een bloeddrukmeter. Bij risicopatienten of risico-operaties meten wij continu de bloeddruk van uw huisdier om op tijd in te kunnen grijpen mocht er een probleem optreden.

cicero bewaking beademing operatie